மாலைதீவு

ஜனாதிபதி அவர்களே எங்கள் குரல் கேட்கிறதா? – ஏங்கும் இலங்கையர்கள்

மாலைதீவு தலைநகர் மாலேயில் உள்ள ஹோட்டலில் பணிபுரியும் இலங்கையர்கள் தம்மை பாதுகாப்பாக தாய்நாட்டுக்கு அழைத்து...