அறிவு

சட்ட விரோத ஆட்கடத்தலை தடுக்கும் முயற்சியிலுள்ள நாடுகள் வரிசையில் இலங்கையும்

சட்ட விரோத ஆட்கடத்தல் செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக செயற்படும் நாடுகள் வரிசையில் முன்னணிக்கு வரும் வாய்ப்பை...

UAEயில் மோசமான காலநிலை

அபுதாபி சர்வதேச விமானநிலையம், அல் பாடீன் விமான நிலையம் மற்றும் அல் மக்டோம் விமானநிலையம் என்பன அமைந்துள்ள...