தொழிற் சட்டதிட்டங்கள்

அவுஸ்திரேலியாவில் பெண்ணை அடிமையாக வைத்திருந்த இலங்கை தம்பதி

கடந்த 8 வருடங்காளாக ஒரு பெண்ணை அடிமை போல நடத்தி வந்தனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் இலங்கை தம்பதி மீது அவுஸ்திரேலிய...

பெருந்தோட்டத் தொழிற்றுறை

Allowances-to-Plantation-Workers-Act Estate-Labour-Indian-Ordinance Estates-Quarters-Special-Provisions-Act Indian-Immigrant-Labour-Ordinance Medical-Wants-Ordinance Minimum-Wages-Ordinance Service-Contracts-Ordinance Trade-Union-Representatives-Entry-into-Estates-Act   மூலம் –...