சங்கச் செய்திகள்

மின்சாரம்,உட்பட அத்தியவசய பொருட்களுக்கு வரி அதிகரிப்பில்லை

மின்சாரம், குடிநீர் மருந்துவகை உட்பட அத்தியவசியப் பொருட்களுக்கான வரி அதிகரிக்கப்படமாட்டாது என்று அரசாங்கம்...

சித்த மருத்துவ பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் அரச சேவையில் புறக்கணிப்பு

யாழ்.பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழக சித்த மருத்துவத்துறையில் கல்விகற்று பட்டம்பெற்ற மாணவர்கள்...

இலங்கை பெண் ஓமானில் கொலை

ஓமானில் பணியாற்றிய இலங்கை பெண்ணொருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். நான்கு ஆண்டுகளாக ஓமானில் பணியாற்றி வரும்...