சங்கச் செய்திகள்

அலுவலக அடையாள அட்டையை ஊரடங்கு அனுமதிப் பத்திரமாக பயன்படுத்தக்கூடிய 80 நிறுவனங்கள்

ஊரடங்கு சட்ட அனுமதிப்பத்திரத்திற்கு பதிலாக அலுவலக அடையாள அட்டைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய 80 நிறுவனங்கள் பதில்...

மேல் மகாணத்தில் இருந்து வெளியேறியவர்களுக்கு14 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தல்

மேல்மாகாணத்தில் இருந்து ஒக்டோபர் 29ஆம் மற்றும் 30ஆம் திகதிகளில் வெளியேறி, வேறு பிரதேசங்களுக்கு சென்றவர்கள் சுய...

வைத்தியர்களும் தாதியர்களும் கொரோனாவை வீடுகளுக்கு கொண்டுசெல்வதில்லையே

கொரோனா வைரஸை தங்களது வீடுகளுக்கு கொண்டு செல்லாமல் செயற்படக்கூடிய நிலைமை உள்ளது என்பதை வைத்தியர்கள் உள்ளிட்ட...

சுகாதாரதுறை ஊழியர்களை வீடுகளில் தனிமைப்படுத்துங்கள்! – சமன் ரத்னப்பிரிய

சுகாதாரதுறை ஊழியர்களை தனிமைப்படுத்தலுக்கு இராணுவத்திடம் அனுமதி பெறவேண்டியேற்பட்டுள்ளது என்று இலங்கை...

தொழிலாளர் நன்மைக்காய் இணைவோம்- அரசாங்கத்தை அழைக்கும் தொழிற்சங்கங்கள்

கொவிட் 19 தொற்று தொழில்வாய்ப்புகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்திற்கு எதிராக செயற்பட அரசாங்கத்தை முன்வருமாறு...

மேல் மாகாணத்தில் இருந்து சொந்த இடங்களுக்கு செல்ல முயற்சிக்காதீர்கள்!

மேல் மாகாணத்தில் தற்காலிகமாகவே தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்படுவதாகவும் மாகாணத்தை விட்டு அவசரமாக...