தொழிற் சட்டதிட்டங்கள்

2021 ஜனவரி முதல் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1,000 ரூபா வேதனம்

2021 ஜனவரி மாதம் தொடக்கம் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நாளாந்த சம்பளம் ரூபா 1,000 வரை அதிகரிப்பதற்கு முன்மொழிவதாக...

பெருந்தோட்ட மக்கள் தொடர்பான ஜனாதிபதியின் முக்கிய தீர்மானங்கள்

தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சின் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக நேற்று...

அரச உத்தியோகத்தர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய நிர்வாக சட்டத்தின் அடிப்படைகள் -பகுதி 2

இயற்கை நீதிக் கோட்பாடு நிர்வாகச் சட்டத்தின் அடுத்த முக்கிய கோட்பாடாக கருதப்படுவது இயற்கை நீதிக்...

அரச உத்தியோகத்தர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய நிர்வாக சட்டத்தின் அடிப்படைகள் -பகுதி 1

இலங்கையில் பாவனையில் உள்ள சட்டங்களை சகலரும் அறியக்கூடிய வகையில் எளிய தமிழில் வழங்குவதே எங்கள் பதிவுகளின்...

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 5,000 ரூபா பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை

பெருந்தோட்டத்  தொழிலாளர்களுக்கான 5000 ரூபா கொடுப்பனவில் ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்திருந்தால் அதனை நிவர்த்தி...

புதிய அரசாங்கத்தின் தொழில்துறை அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன: பெருந்தோட்டத்துறைக்கு ரமேஸ் பத்திரண

புதிய அரசாங்கத்தின் தொழில்துறை அமைச்சராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஸ் குணவர்தன பதவியேற்றுள்ளார்....

கூட்டு ஒப்பந்தம் தேவையா?

கூட்டு ஒப்பந்த முறையை ஒழித்து சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளம் நிர்ணயிக்க...