சவுதி அராபியா

நகரங்கள் முடக்கப்பட முன்னர் இடம்மாற்றப்படும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள்

குவைத்தில் உள்ள இரு கைத்தொழில் பிரதேசங்களைமுற்றாக முடக்கப்படுவதற்கு முன்னர் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள்...

சவுதி அரசுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் நிறுவன வளாகங்கள்  மீது தாக்குதல்

சவுதியின் சவுதி அரசுக்கு சொந்தமான அரம்கோ எண்ணெய் நிறுவனத்தின் இரு வளாகங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆளில்லா விமான...

சவுதியில் சம்பளமின்றி அவதியுறும் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள்

சவுதி அரேபியாவில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக வழங்கப்படாத சம்பளத்திற்காக பல மாதங்கள்...