கட்டார் இராஜ்யம்

கட்டாரில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதார துறை வேலைவாய்ப்புக்கள்!

எதிர்வரும் 2017ஆம் ஆண்டு தனது நிறுவனத்திற்கு அதிக எண்ணிக்கையான வௌிநாட்டவர்களை தனது நிறுவனத்தில் ஊழியர்களாக...